Facebook本周公布的5件最重要的事情

2019-06-13 16:58:06 圍觀 : 68

 ?Facebook本周公布的5件最重要的事情

 Facebook在今年的年度F8開發者大會上都是關于全局的。

                 在4月12日的廣泛主題演講中,首席執行官馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)制定了公司的10年計劃,以“讓每個人都有權與任何人分享任何東西。”為此,Facebook計劃遠遠超出其作為社交網絡的原始角色。該公司旨在推出新的虛擬現實項目,使用無人機在全球范圍內連接互聯網,并釋放能夠滿足我們所有數字需求的復雜人工智能機器人。

                 在所有可能發生之前,Facebook必須處理現在和現在改進其現有產品。在這方面,該公司發布了幾項公告,將重塑人們和品牌今年使用Facebook及其應用星座的方式。

                 這里是Facebook最大的F8公告的細分。

                 消息機器人

                 連續第二年,Facebook將Messenger放在F8的前端和中心位置。該公司發布了一些工具來幫助開發人員構建機器人,這些機器人可以與熱門聊天應用程序中的人進行自動對話早期機器人可以處理各種基本功能,從提供新聞到提供天氣預報,再到充當購物助理。

                   

                     

                 

                   

                     

                 

                 但是,我們的測試表明,許多機器人都沒有能力處理基本查詢。美國有線電視新聞網的機器人用聳肩表情符號回應了關于巴拿馬論文的新聞請求。購物應用程序Shop Spring花了幾分鐘時間提示黑色鞋子的圖像。一個基本的自然語言問題,例如“現在的天氣是什么?””困惑的雨披,一個充當氣象服務的會話機器人。

                 Facebook可以通過幫助開發人員從基本編碼工具畢業到更強大的Bot引擎來改進其機器人,Bot引擎使用機器學習來改進機器人,因為他們被要求處理更復雜的任務。支持Bot引擎的相同代碼正在Facebook的基于文本的AI門房中使用,被稱為M.

                 360度相機

                 Facebook將在今年夏天發布360度相機系統的設計和軟件代碼。這是為Facebook旗下的Oculus VR虛擬現實公司提供更多內容的舉措。

  該裝置包括17個攝像頭,其中14個用水平環連接在一起,頂部是魚眼鏡頭,底部是另外兩個攝像頭。特殊的拼接軟件允許攝像機生成立體360度全景圖。

                   

                     

                 

                 Facebook并沒有銷售相機的版本,而是希望該項目的開源性質將鼓勵其他人建立自己的鉆機。

                 

                     隨著Facebook在世界各地

                 

                   

                     

                           

                             

                             

                               

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在印度海得拉巴設有辦事處。

                                   Lynsey Addario為TIME / Getty Images報道

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在印度海得拉巴設有辦事處。

                                   Lynsey Addario為TIME / Getty Images報道

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在印度海得拉巴設有辦事處。

                                   Lynsey Addario為TIME / Getty Images報道

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在印度海得拉巴設有辦事處。

                                   Lynsey Addario為TIME / Getty Images報道

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在印度海得拉巴設有辦事處。

                                   Lynsey Addario為TIME / Getty Images報道

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在印度海得拉巴設有辦事處。

                                   Lynsey Addario為TIME / Getty Images報道

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在印度海得拉巴設有辦事處。

                                   Lynsey Addario為TIME / Getty Images報道

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在愛爾蘭都柏林設有辦事處。

                                   Simon Burch為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在愛爾蘭都柏林設有辦事處。

                                   Simon Burch為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在愛爾蘭都柏林設有辦事處。

                                   Simon Burch為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在愛爾蘭都柏林設有辦事處。

                                   Simon Burch為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在愛爾蘭都柏林設有辦事處。

                                   Simon Burch為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在法國巴黎設立辦事處。

                                   Tomas van Houtryve-VII為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在法國巴黎設立辦事處。

                                   Tomas van Houtryve-VII為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在法國巴黎設立辦事處。

                                   Tomas van Houtryve-VII為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在法國巴黎設立辦事處。

                                   Tomas van Houtryve-VII為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在法國巴黎設立辦事處。

                                   Tomas van Houtryve-VII為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在法國巴黎設立辦事處。

                                   Tomas van Houtryve-VII為TIME

                               

                             

                           

                           

                             

                             

                               

                                       

                                       

                                         

                                       

                                   

                               

                               

                                   Facebook于2010年在法國巴黎設立辦事處。

                                   Tomas van Houtryve-VII為TIME

                               

                             

                           

                 

                     

                     

                       

                     

                   

                   

                     

                       

                         

                         1的

                                 19

                         

                       

                       

                         

                       

                       

                         

                         

                       

                       

                     

                   

                     

                       廣告

                       

                         

                           

                       

                       

                     

                 

                 社交VR

                 雖然最近推出的Oculus Rift主要是游戲設備,但Facebook的長期希望是虛擬現實可以在長距離物理上實現親密的社交互動。在一個演示中,一對高管戴上了Oculus耳機并用它們來探索倫敦的各種360度照片。借助手中的特殊控制器,男士們還能夠操縱虛擬世界中的物體,包括數字自拍桿。 (是的,虛擬自我的自拍肯定會是一件事。)該項目現在只是一個演示,但它廣泛地說明了Facebook對VR的抱負。

                   

                     

                 

                   

                     

                 

                 權利經理

                 隨著Facebook擴大其視頻野心,YouTube創作者對“自由引導”,“自由引導”等問題大肆宣傳。或未經許可竊取YouTube視頻并在Facebook上發布的做法。 Facebook最終似乎已準備好認真對待這個問題,因為媒體公司和名人正在接受Facebook Live,這是該公司的新廣播工具。 Facebook正在推出一個新的權利管理系統,讓創作者上傳參考視頻,以便自動標記重復項,并希望更快地刪除。

                 更高質量的直播視頻

                 現場視頻很快成為扎克伯格的一個癡迷者,扎克伯格看到了一個機會,可以捕捉到在Snapchat上流行的那種自發的,袖手旁觀的視頻。為此,該公司正在開放其實時廣播功能,以便人們可以從各種設備直播,而不僅僅是智能手機。在演講中,扎克伯格通過讓無人機起飛并拍攝F8觀眾的現場鏡頭來展示此舉。

?
三人斗地主下载